Endret: 17 okt 2016     Opprettet: 20 jul 2016

ORDENSREGLER

ORDENSREGLER

1. Innledning, formål og omfang

Et godt bomiljø krever at alle beboere tar hensyn til hverandre, og bidrar til ro og orden. Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseieren er ansvarlig for å følge reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

2. Ro og orden

a) Boring, banking og lignende er kun tillatt mandag til lørdag mellom klokken 08:00 og 20:00.

b) Etter klokken 23:00 skal det være ro både inne og ute. Hold dører og induer lukket ved fester og lignende etter dette tidspunktet. Det gjøres unntak for spesielle anledninger som nyttårsaften, felles arrangementer og lignende.

c) Ved arrengementer utenfor disse tidspunktene skal de nærmeste naboene informeres på forhånd.

d) Etter avholdte festligheter plikter beboer å se over uteområdet med tanke på sneiper, søppel, flasker og lignende.

3. Renhold og fellesområder

a) Beboerne har ansvar for å påse at fellesområdene holdes fri for søppel, sneiper, glasskår og lignende.

b) Ved skader, feil og mangler på fellesarealene, har beboerne ansvar for å melde fra til styret.

4. Bossrom og boder

a) Bosshus og boder skal holdes avlåst til enhver tid. Lyset skal være slukket.

b) Alt av avfall skal pakkes forsvarlig og legges i rett beholder.

c) Alt avfall utenom normalt husholdningsavfall må den enkelte beboer selv sørge for å bli kvitt på tilfredsstillende måte. Beboere oppfordres til å benytte seg av miljøstasjoner i nærområdet.

d) Søppel skal ikke plasseres utenom beholdere i bosshuset.

e) Materiell som kan medføre brannfare eller eksplosjonsfare skal ikke oppbevares i bossrom, men leveres av den enkelte beboer til miljøstasjon.

f) Det er ikke tillatt å oppbevare ting i bodene som kan tiltrekke seg skadedyr og lignende.

g) Fellesområdene i bodene er kun ment for oppbevaring av sykler, barnevogner og borettslagets felles utstyr.

5. Inngangspartier og trappeganger

a) Sykler, ski og lignende skal ikke oppbevares i inngangspartier, trappeoppganger eller bakaltaner.

b) Det er ikke tillatt å røyke i overbygde fellesarealer som garasjer, trappeganger, felles boder, bosshus og svalganger.

6. Garasjer og parkering

a) I borettslagets felles garasjeanlegg har hver andel anledning til å oppbevare ett kjøretøy.

b) Rullering av parkering i garasjeanlegget i henhold til Generalforsamlingens bestemmelser skal opprettholdes.

c) Det er ikke tillatt med vinterlagring/oppbevaring av kjøretøy i stillstand over lengre tid, det være seg biler, motorsykler, skutere, dekk, etc. i vårt felles garasjeanlegg.

d) Det er ikke tillatt å parkere utenom oppmerkede felt.

e) Det er ikke tillatt å parkere større kjøretøy på eiendommen. Ved varelevering, bringing, henting av personer ved blokkene skal kjøretøy flyttes snarest.

f) Avskiltede kjøretøy tillates ikke plassert/hensatt på eiendommen.

g) Det er ikke tillatt å oppbevare/parkere tilhengere, bobiler og lignende på eiendommen.

h) Ved varelevering, bringing og henting ved blokkene, skal kjøretøy flyttes snarest. Varelevering med større kjøretøy må ikke forekomme på veiene mellom blokkene (veiene er ikke bygget for slik belastning).

i) Vask av motorkjøretøy er ikke tillatt på eiendommen.

j) Brudd på parkeringsbestemmelsene kan medføre bortauing på eiers regning.

k) Kjør forsiktig på området, og vis hensyn.

7. Altaner

a) Det er ikke tillatt å montere parabolanlegg eller annet antenneanlegg på altaner eller fasade.

b) Det er ikke tillatt å montere faste vegger mellom altaner i 1 etg. uten styrets godkjennelse.

c) Det er ikke tillatt å riste/banke tepper og lignende utenfor altener i 2 og 3 etg.

d) Det er ikke tillatt å benytte altaner som lagringsplass.

e) All utvendig endring som gjerder, fastmontert utstyr, solskjerming, innglassing og lignende skal søkes styret før en går i gang med det.

8. Lek og ballspill

a) Lek og ballspill er ikke tillatt i trappeoppganger, inngangspartier, garasjeanlegg, bakaltaner og lignende.

b) Det er ikke tillatt å sette opp større konstruksjoner som trampoline, badebasseng etc. uten styrets godkjenning. Godkjenning må anses som midlertidig, og kan inndras på kort varsel dersom konstruksjonen medfører støy og andre plager for øvrige beboere.

9. Grilling

a) Det er bare tillatt å benytte elektrisk eller gassgrill. Ta hensyn til naboer ved grilling. Påse at os og lignende fra grillen ikke plager naboer som lufter, har klær til tørk og lignende.

10. Dyrehold

a) Beboere skal informere/søke styret før hund, innekatt og lignende anskaffes.

b) Det er ikke tillatt med utekatt i borettslaget.

c) Det skal informeres/søkes styret om det ønskes nytt eller flere dyr.

d) Ved lufting skal hunder holdes i bånd.

e) Det er ikke tillatt å sette ut mat til dyr i borettslaget.

f) Avføring fra dyr skal fjernes umiddelbart.

g) Det er ikke tillatt å ha reptiler som husdyr.

11. Fyrverkeri

a) Det er ikke tillatt å benytte seg av fyrverkeri på borettslagets eiendom.

12. Utleie

a) Andelseier plikter å søke styret for å kunne leie ut sin andel

b) Utleieperioder kan ikke være på lengre enn 3 år om gangen, og evnt ny periode må søkes.

c) Andelseier må selv ha bodd i sin andel i ett av de siste to årene for å leie ut sin andel. Det kan gjøres unntak, men da vil maksimal utleieperiode være på ett år.

Last ned skjema for bruksoverlating

Last ned Adobe Reader Last ned PDF-fil

13. Skader og mangler

a) Skader/mangler i leiligheter som omfattes av borettslaget som tilførsel av vann, avløp og elektrisitet skal meldes styret/driftleder/forsikringsselskap umiddelbart.

b) Ved skade/mangler på utearealene kontaktes styret/driftsleder.

14. Brudd på ordensreglene

a) Brudd på ordensreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner.

15. Forholdet til ordensreglene

a) For så vidt ikke annet følger av disse ordensreglene gjelder vedtekter for Turbotoppen borettslag, samt reglene i lov om borettslag av 6. juni 2003 nr. 39

Ordensreglene kan endres på kort varsel