Endret: 17 okt 2016     Opprettet: 20 jul 2016

Vedtekter og ordensregler

Et samfunn trenger lover og regler for at menneskene som bor der skal fungere sammen. Samtidig skal ikke disse være slik at beboere føler seg kontrollert. Ofte er det enkle best, og kardemommeby-loven kan være en god regel.

TurBoToppen har vedtekter som bestemmes på generalforsamling. Disse kan bare endres ved 2/3 flertall, og forslag til nye vedtekter må meldes styre i god tid før generalforsamling. Vedtektene er det viktigste verktøyet styret har, og skal alltid ligge til grunn for styrevedtak.

Ordensreglene i TurBoToppen er opprettet av styret, og kan således endres av styret.

Ordensreglene er enkle spilleregler for borettslages beboere, og er til for at alle skal kunne fungere sammen uten at store problemer oppstår. Det er viktig at alle følger disse for at vi alle skal kunne ha det trivelig.

Både vedtekter og ordensregler kan lastes ned som PDF-filer. Ta gjerne kontakt med medlemmer av styret om en lurer på noe.

Husk at ordensregler kan endres. Om og når disse endres vil det alltid bli gitt beskjed på websidens forside som en nyhet.