Endret: 24 okt 2016     Opprettet: 20 jul 2016

PARKERING

Parkering kun tillatt for beboere og besøkende til borettslaget

Det finnes flere parkeringsmuligheter på eiendommen til TurBoToppen.

Her finner en både parkering i garasjeanlegg og utendørs parkering. For å ta mest mulig hensyn til naboer tillates det ikke at kjøretøy parkeres på sideveiene. Kjøring mellom blokkene skal kan gjøres ved varelevering eller for av- og påstigning om noen har bevegelsesproblemer. Det er viktig at beboere selv påser at besøkende parkerer i henhold til vedtekter og ordensregler.

TurBoToppen har inngått avtale med Falck om borttauing av biler ved behov. Ved borttauing tilfaller alle kostnader bileier, og kjøretøyet vil ikke kunne hentes ut fra Falck før alle kostnader er betalt.

Parkeringsbestemmelser

  • Det tillates ikke fremmede kjøretøy parkert på eiendommen

  • Det tillates ikke bobiler parkert på eiendommen

  • Det tillates ikke tilhengere parkert på eiendommen

  • Det tillates ikke uregistrerte kjøretøy på eiendommen

  • Det tillates ikke større kjøretøy parkert på eiendommen

  • Bare andelseiere har mulighet til å parkere i garasjeanleggen

Er ditt kjøretøy fjernet fra tomten grunnet brudd på parkeringsbestemmelsene må du ta kontakt med Falck direkte. TurBoToppen er rekvirent for borttauing mens Falck utfører selve tauingen på grunnlag av skilting, bestemmelser og oppmerking.