23 feb 2017

IN-ordningen

Litt informasjon angående innbetaling av IN-ordning i mars

Vi i styret har fått beskjed fra vår forvaltningskonsulent Julianne Forseth Bidne om følgende:

Alle må betale hele fakturaen ved forfallet 10. mars.

De som skal betale inn et beløp til IN-ordningen får beskjed fra OBOS om beløp og kontonummer det skal betales til i begynnelsen av mars, med betalingsfrist 20. mars.

De som skal betale inn HELE beløpet på fellesgjelden i mars, skal da kun betale for fellesutgiftene i april (Felleskostnader, Dugnad og Kabel-Tv). Altså må man trekke fra Kapitalkost. lån 1 dersom det står på fakturaen.

 

Dersom det er noen spørsmål angående IN-ordningen vennligst ta kontakt med vår forvaltningskonsulent Julianne Forseth Bidne på telefon 55 94 27 17.