SJEKKLISTE VED OVERTAKELSE

Styret har laget en liste over hva som skal følge med hver enkelt boenhet ved overtakelse

Sjekklisten nedenfor er utformet med hensyn angående

overtakelse av boenhet i TurBoToppen Borettslag

Sjekkliste ved overtakelse