Endret: 25 apr 2020     Opprettet: 24 apr 2020

Utsatt generalforsamling og samtykke til digital kommunikasjon

I disse koronatider kan vi dessverre ikke ha den tradisjonelle generalforsamlingen hos Beredt mandag 27.4 som tidligere varslet. Denne vil i år bli avholdt digitalt på et senere tidspunkt. Mest sannsynlig vil dette skje i løpet av første halvdel av mai, og det vil da foregå over et tidsrom på 8 dager, slik at alle har god tid til å registre sine stemmer og stille spørsmål der det er ønskelig. Det vil komme nærmere informasjon fra oss eller OBOS om hvordan og når den digitale generalforsamlingen vil foregå.

Vi i styret ønsker at alle beboere tar i bruk Vibbo som verktøy for informasjonsformidling i borettslaget. I den forbindelse er det ønskelig at så mange som mulig av beboerne gir samtykke til digital kommunikasjon. De aller fleste av dere har allerede samtykket til dette, men for de av dere som ennå ikke har gjort det, eller er usikre på om dere har det, kan dere gå på "min profil" på Vibbo.no og sjekke og evt. endre samtykke. Dere kan logge på via mobilnummer og SMS-kode. Dersom noen har problemer med å logge inn fordi det er registrert urette opplysninger (telefonnummer, mailadresse) på dere, ber vi dere om å ta kontakt med styret slik at vi får rettet opp i dette. Dersom vi får alle til å samtykke til digital kommunikasjon, vil det gjøre gjennomføringen av generalforsamlingen mye lettere for både styret og OBOS. Dersom noen er prinsipielt imot slikt samtykke, minner vi om at det kan trekkes tilbake når som helst, og vi vil likevel be dere om å vurdere å gi samtykke bare for å få gjennomført generalforsamlingen.

Mvh Styret